Analizator gazometrii krwi ABL800 FLEX

Oferujemy wiarygodne wyniki i większą wydajność operacyjną

 • Poproś o informacje

  Chcę uzyskać więcej informacji na temat analizatora ABL800 FLEX


  Dane kontaktowe

  Informacje o miejscu pracy

  Przesyłając niniejszy formularz, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych i ją rozumiem.

  All fields must be filled!

 • Pobierz broszurę
  Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do broszury na temat ABL800
  Dane kontaktowe

  Przesyłając niniejszy formularz, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych i ją rozumiem.

  All fields must be filled!

 • Wiarygodne wyniki 18 parametrów krytycznych
 • Mniej czasu spędzanego przed analizatorem dzięki FLEXQ
 • Skonfigurowany pod kątem Twoich potrzeb

Niezawodność, wydajność, elastyczność

Analizator parametrów krytycznych ABL800 FLEX wykorzystuje automatyzację do dostarczania wiarygodnych wyników, jednocześnie wspierając wydajność operacyjną.

W obliczu presji na optymalizację zasobów i personelu wyposażamy i wzmacniamy zajętych pracowników laboratorium w:

 • Wyniki, którym można zaufać
 • Usprawnienie procesów
 • Elastyczność dla spełnienia indywidualnych potrzeb
 
 

„Drop-n-Go” w FLEXQ 

W pełni zautomatyzowane skanowanie, mieszanie i pobieranie próbek krwi

 

Ekran łatwy w obsłudze

Intuicyjny interfejs z bardzo szybką interakcją przypominającą interakcję z tabletem

 

Dodatkowe informacje kliniczne

Pomiar do 18 krytycznych parametrów w jednej próbce w celu szybkiej diagnostyki

 

Autocheck

Zgodność z przepisami dzięki automatycznej kontroli jakości (QC)

Parametry mierzone

Gazometria: 
pH

Wykładnik jonów wodorowych


Stopień kwasowości lub zasadowości dowolnego płynu (w tym krwi) jest funkcją stężenia jonów wodoru w tym płynie [H+], a pH to prosty sposób na wyrażenie aktywności jonu wodorowego. Związek pomiędzy pH i stężeniem jonów wodorowych jest zatem opisywany jako:


pH = -log aH+
gdzie aH+ to aktywność jonu wodorowego.


Niskie pH jest związane z kwasicą, a wysokie pH — z zasadowicą [1,2].

 1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook
, pCO2

Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest kwaśnym gazem; ilość CO2 we krwi jest w dużej mierze kontrolowana przez częstość i głębokość oddechu lub wentylacji. pCO2 to parcjalne ciśnienie CO2 we krwi. Jest to miara ciśnienia wywieranego przez niewielką część (ok. 5%) całkowitego CO2, który pozostaje w stanie gazowym, rozpuszczonego w osoczu krwi. pCO2 to oddechowy komponent równowagi kwasowo-zasadowej, który odzwierciedla dostateczność wentylacji płucnej. Nasilenie niewydolności oddechowej, a także jej przewlekły charakter można ocenić na podstawie towarzyszących zmian statusu kwasowo-zasadowego [1,2].

 1. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
 2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014
, pO2

Ciśnienie parcjalne tlenu

Ilość tlenu we krwi jest kontrolowana przez wiele zmiennych, np. wentylację/perfuzję. pO2 to parcjalne ciśnienie tlenu w fazie gazowej w równowadze we krwi. pO2 odzwierciedla tylko niewielką frakcję (1 – 2 %) tlenu całkowitego we krwi, który jest rozpuszczony w osoczu [1]. Pozostałe 98 – 99 % tlenu występującego we krwi jest związane z hemoglobiną w erytrocytach. pO2 odzwierciedla przede wszystkim pobór tlenu w płucach [2].

1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Metabolity: 
cGlu

Glukoza

Glukoza jest najliczniej występującym węglowodanem w metabolizmie człowieka i służy jako główne źródło energii wewnątrzkomórkowej (patrz mleczan). Glukoza pochodzi przede wszystkim z węglowodanów przyjmowanych wraz z pożywieniem, ale jest także produkowana — przede wszystkim w wątrobie i nerkach — w toku anabolicznego procesu glukoneogenezy oraz z rozpadu glikogenu (glikogenolizy). Glukoza produkowana wewnątrzustrojowo pomaga utrzymać stężenie tego cukru we krwi w granicach normy, kiedy glukoza dostarczana z pożywieniem nie jest dostępna, tj. pomiędzy posiłkami lub w okresach głodu [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cLac

Mleczan

Mleczan, anion powstający w wyniku dysocjacji kwasu mlekowego, to wewnątrzkomórkowy metabolit glukozy. Jest on produkowany przez komórki mięśni szkieletowych, czerwone krwinki (erytrocyty), mózg i inne tkanki podczas tlenowego wytwarzania energii (glikoliza). Mleczan powstaje w płynie wewnątrzkomórkowym z pirogronianu; reakcja ta jest katalizowana przez enzym dehydrogenazę mleczanową (LDH) [1,2].

Dowiedz się więcej

1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCrea

Kreatynina

Kreatynina to endogenny odpad metabolizmu mięśni, pochodzący z kreatyny, substancji o dużym znaczeniu w produkcji energii w komórkach mięśniowych. Kreatynina jest usuwana z organizmu z moczem, a jej stężenie we krwi odzwierciedla filtrację kłębuszkową a tym samym działanie nerek [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Elektrolity: 
cCa2+

Wapń

Jon wapniowy (Ca2+) to jeden z najczęściej występujących kationów w organizmie, przy czym około 1% występuje w płynie zewnątrzkomórkowym. Ca2+ odgrywa kluczową rolę w mineralizacji kości i wielu procesach komórkowych, np. kurczliwości mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, przekaźnictwie nerwowo-mięśniowym, wydzielaniu hormonów oraz bierze udział w różnych reakcjach enzymatycznych, takich jak krzepnięcie krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCl-

Chlorki

Chlorki (Cl-) to główny anion w płynie pozakomórkowym i jeden z najważniejszych anionów we krwi. Główna funkcja Cl- to utrzymywanie ciśnienia osmotycznego, równowagi płynów, aktywności mięśni, obojętności jonowej w osoczu oraz pomoc przy eliminacji przyczyny zakłóceń równowagi kwasowo-zasadowej [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cK+

Potas

Potas (K+) jest najważniejszym kationem w płynie wewnątrzkomórkowym, gdzie występuje w stężeniu od 25 do 37-krotnie wyższym (∼150 mmol/L w komórkach tkanek, ∼105 mmol/L w erytrocytach) niż w płynie zewnątrzkomórkowym (∼4 mmol/L) [1, 2]. K+ pełni w organizmie kilka istotnych funkcji, np. reguluje pobudliwość nerwowo-mięśniową, rytm serca, objętości płynu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego oraz status kwasowo-zasadowy [3].

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, cNa+

Sód

Sód (Na+) jest dominującym kationem w płynie zewnątrzkomórkowym, gdzie jego stężenie jest 14-krotnie wyższe (∼140 mmol/l) niż w płynie wewnątrzkomórkowym (∼10 mmol/l). Na+ jest głównym czynnikiem wpływającym na osmolalność płynu zewnątrzkomórkowego, a jego główną funkcją jest w dużej mierze kontrola i regulacja gospodarki wodnej oraz utrzymywanie ciśnienia krwi. Na+ odgrywa również ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych i aktywacji skurczów mięśni [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Oksymetria: 
FCOHb

Karboksyhemoglobina

FCOHb to frakcja hemoglobiny całkowitej (ctHb), która występuje jako karboksyhemoglobina (COHb). Zgodnie z przyjętą konwencją frakcja ta jest wyrażana w procentach (%) [1].

W zakresie 0 – 60 % wartość COHb we krwi tętniczej (COHb(a)) i żylnej (COHb(v)) jest podobna, co oznacza, że parametr ten może być analizowany zarówno we krwi żylnej, jak i krwi tętniczej [1]. W przypadku większości tekstów medycznych FCOHb(a) jest po prostu nazywana COHb [2].

1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctBil

Bilirubina

Bilirubina to żółty produkt rozkładu powstający w wyniku degradacji grupy hemowej hemoglobiny. Jest ona transportowana we krwi z miejsca jej wytwarzania — układu siateczkowo-śródbłonkowego — do wątroby, gdzie ulega biotransformacji przed wydaleniem z żółcią. Żółtaczka, patologiczne zażółcenie skóry, wynika z nieprawidłowego nagromadzenia bilirubiny w tkankach i jest zawsze związana z podwyższonym stężeniem bilirubiny we krwi (hiperbilirubinemią) [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctHb

Hemoglobina całkowita

Stężenie hemoglobiny całkowitej (ctHb) we krwi obejmuje oksyhemoglobinę (cO2Hb), deoksyhemoglobinę (cHHb), a także dysfunkcyjne formy hemoglobiny, które są niezdolne do wiązania tlenu:

karboksyhemoglobinę (cCOHb) (patrz COHb), methemoglobinę (cMetHb) (patrz MetHb) i sulfhemoglobinę (cSulfHb).

W związku z tym:

ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb

W przypadku większości oksymetrów rzadka odmiana sulfHb nie jest uwzględniana w podanej wartości c [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHbF

Frakcja hemoglobiny płodowej

FHbF w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHHb

Frakcja deoksyhemoglobiny

FHHb w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FMetHb

Methemoglobina

FMetHb to frakcja hemoglobiny całkowitej (ctHb), która występuje jako methemoglobina (MetHb). Zgodnie z przyjętą konwencją frakcja ta jest wyrażana w procentach (%) [1].

W przypadku większości tekstów medycznych MetHb(a) jest po prostu nazywana methemoglobiną (MetHb) [2].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, sO2

Saturacja

Wysycenie krwi tlenem (sO2) to stosunek stężenia oksyhemoglobiny do stężenia hemoglobiny funkcjonalnej (tj. oksyhemoglobiny (O2Hb) i deoksyhemoglobiny (HHb) zdolnej do przenoszenia tlenu [1].

sO2 odzwierciedla wykorzystanie aktualnie dostępnej zdolności transportu tlenu.

We krwi tętniczej 98 – 99 % tlenu jest transportowane przez erytrocyty w postaci związanej z hemoglobiną. Pozostałe 1–2 % tlenu transportowane we krwi ulega rozpuszczeniu w osoczu krwi — jest to część oznaczana jako ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) [2,3].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FO2Hb

Frakcja oksyhemoglobiny

FO2Hb w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Sprzęt, którego używam w pracy, musi być wiarygodny, przyjazny dla użytkownika i niezawodny [...] Od ponad dziesięciu lat korzystamy z serii ABL800 firmy Radiometer. Jestreśmy bardzo zadowoleni.

- Anna-Karin Ståhlberg, analityczka biomedyczna, laboratorium chemii klinicznej, szpital Halland w Halmstad, Szwecja

W jaki sposób możemy pomóc Ci w bezproblemowej diagnostyce?

Automatyczne mieszanie zapewnia integralność próbki

Dokładniejsze wyniki pomiaru hemoglobiny dzięki FLEXQ i strzykawkom safe PICO

Wiarygodne wyniki pomiarów próbek o małej objętości

Wykorzystanie trybów FLEXMODE i MICROMODE do uzyskania wyników z próbek o objętości zaledwie 35 μl

Wybierz parametry stosowane w praktyce

Dostosuj analizatory do pomiarów parametrów odpowiednich dla Twojej praktyki klinicznej

Wewnętrzne cyberbezpieczeństwo

Wbudowane zabezpieczenia cybernetyczne pomagają chronić dane pacjentów, ograniczając ryzyko cyberataków, a w konsekwencji — zakłócenia pracy analizatora

Oszczędzaj czas dzięki systemowi Drop-n-Go FLEXQ

Używaj strzykawek safePICO z modułem FLEXQ do bezdotykowej analizy do trzech kolejnych próbek krwi

Ograniczenie pomyłek z próbkami pacjentów

Zapewnij prawidłową identyfikację próbek pacjenta za każdym razem i usprawnij przebieg pracy dzięki 1st Automatic

Sprostaj wyzwaniom opieki zdrowotnej dzięki godnemu zaufania analizatorowi

ABL800 FLEX jest punktem odniesienia dla badania parametrów krytycznych i posiada specjalne funkcje zaprojektowane aby:

 • Wspierać integralności próbek
 • Ograniczyć wpływ potencjalnie zakłócających substancji na kooksymetrię i kreatyninę
 • Dostarczać wiarygodne wyniki dzięki dedykowanym trybom pomiaru

Usprawniony proces pomiaru gazometrii krwi dzięki wydajnej automatyzacji

Drop-n-Go pomaga odzyskać czas spędzony wcześniej przed analizatorem. Na module FLEXQ można umieścić do trzech strzykawek safePICO. Próbki są automatycznie skanowane, mieszane, pobierane, analizowane i raportowane.


Połącz strzykawki safe PICO z systemem FLEXLINK w ABL800 oraz AQURE, aby skorzystać z 1st Automatic. Połączone rozwiązanie rejestruje identyfikatory pacjenta, operatora i próbki przy łóżku, a FLEXLINK łączy i właśiwie przypisuje dane. Poniżej pokazany jest przykład przyspieszenia pracy.

Usprawnij proces gazometrii krwi dzięki automatyzacji i połączonym rozwiązaniom

Analizator parametrów krytycznych ABL800 — elastyczny partner spełniający Twoje potrzeby

Elastyczny partner spełniający Twoje potrzeby

ABL800 FLEX wspiera zmienne wymagania w zakresie gazometrii krwi dzięki wymienianym indywidualnie materiałom eksploatacyjnym. Analizator można dostosować do pomiaru konkretnych parametrów i potrzeb konfiguracji.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Radiometer. Chętnie pomożemy Ci stworzyć konfigurację spełniającą Twoje potrzeby.
Analizator parametrów krytycznych ABL800 — elastyczny partner spełniający Twoje potrzeby

Wbudowane cyberbezpieczeństwo pomaga wydłużyć czas pracy bez przestojów

Analizator parametrów krytycznych ABL90 FLEX oferuje wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa, które pomagają chronić dane pacjentów i zmniejszyć ryzyko cyberataków, a w konsekwencji — ryzyko zakłóceń pracy analizatora.

Nasz model cyberbezpieczeństwa działa jako wielowarstwowy system obronny wraz ze szpitalnymi środkami bezpieczeństwa. Na podstawie wspieranych przez Microsoft systemów operacyjnych nasz proaktywny model zawiera Application Control, zarządzanie poprawkami i aktualizacje systemu przetestowane przed instalacją. Zobacz nasze pakiety bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się więcej.
Wbudowane cyberbezpieczeństwo analizatora parametrów krytycznych ABL800Wbudowane cyberbezpieczeństwo analizatora parametrów krytycznych ABL800

Podręcznik dotyczący badań w nagłych przypadkach

Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący gazometrii i pomiaru innych parametrów krytycznych w sytuacji badań w nagłych przypadkach.

Pozwól nam pomóc sobie w unikaniu błędów przedanalitycznych

Dowiedz się więcej o najczęściej popełnianych błędach przedanalitycznych i o tym, jak im zapobiegać.

Przewodnik po analizie parametrów krytycznych

Radiometer udostępnia sześć filmów edukacyjnych, które pomogą Ci zrozumieć analizę parametrów krytycznych.

MAPSSS-000936 R1

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Potwierdź swoje konto Radiometer

Wprowadź poprawny adres e-mail

KONTYNUUJ
Podając swój adres e-mail, akceptujesz politykę prywatności
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Już jesteś zarejestrowany
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Dziękujemy

W wiadomości e-mail wyślemy zaproszenie do logowania za pomocą Microsoft Azure AD

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Twój adres e-mail nie jest zarejestrowany u nas

Wcześniej wysłaliśmy zaproszenie e-mailem

Kliknij „Rozpocznij” w wiadomości e-mail, aby zaakceptować zaproszenie

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Nie udało nam się przetworzyć Twojej prośby z powodu błędu komunikacji

Przepraszamy

To konto nie otrzymało dostępu do portalu

W celu autoryzacji użytkowników firma Radiometer używa usługi Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD)

Firma Radiometer wykorzystuje AZURE AD do zapewnienia bezpiecznego dostępu do dokumentów, zasobów i innych usług na naszym portalu informacyjnym dla klientów i partnerów.

Możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD.

Główne zalety

 • Można wykorzystać już istniejące dane logowania Active Directory
 • Jedno logowanie
 • Te same dane do przyszłych usług
 • Prośba o dostęp

  Otrzymasz zaproszenie do naszych usług w wiadomości e-mail po zatwierdzeniu Twojej prośby.

  Po zaakceptowaniu zaproszenia możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD. W innym przypadku, pocztą e-mial zostanie wysłane jednorazowe hasło do zalogowania się.

Wchodzi w życie 20 kwiecień 2018

Niniejsza Deklaracja Polityki prywatności Online („Polityka prywatności”) stanowi prezentację sposobu postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi nam poprzez strony internetowe, strony mobilne, aplikacje mobilne i inne usługi oraz produkty cyfrowe obsługiwane przez Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dania, dla których ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności (nazywane kolektywnie: „Strony internetowe Radiometer”).  Radiometer jest administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza deklaracja Polityki prywatności nie dotyczy witryn internetowych stron trzecich, do których odsyłacze mogą znajdować się na stronach internetowych Radiometer.

Rodzaje informacji zbieranych przez nas online

W tym punkcie opisane zostały rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać podczas odwiedzania przez użytkownika stron internetowych Radiometer, zarówno informacje przekazane nam przez użytkownika, jak i informacje zbierane automatycznie, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych Radiometer.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „Dane osobowe” oznacza informacje, które identyfikują użytkownika lub mogłyby w rozsądny sposób zostać użyte do zidentyfikowania użytkownika. Przykładowe dane osobowe to imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty e-mail.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Korzystanie z wielu informacji dostępnych na stronach internetowych Radiometer nie wymaga rejestracji lub zainstalowania programu. Jednakże część publikowanych przez nas treści jest dostępna tylko dla zarejestrowanych lub zidentyfikowanych użytkowników, więc aby uzyskać dostęp do naszych usług, należy założyć profil lub podać konkretne informacje o sobie.


Dane osobowe zbierane na stronach internetowych Radiometer

Radiometer zbiera dane osobowe podawane na stronach internetowych Radiometer na przykład podczas zakupu produktu, otrzymywania produktów marketingowych i informacji, kontaktowania się z obsługą klienta Radiometer lub odpowiadania na kwestionariusze lub ankiety Radiometer. Może to obejmować:


Informacje kontaktowe jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail
Informacje rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i hasło
Informacje na temat wynagrodzenia, jeśli użytkownik świadczy usługę na rzecz Radiometer jako specjalista medyczny
Zatrudnienie, wykształcenie i inne informacje środowiskowe, jeśli użytkownik przesyła zapytanie o możliwość zatrudnienia w Radiometer
Informacje płatnicze (takie jak informacje bankowe, numer karty płatniczej, data wygaśnięcia, adres dostawy i adres do fakturowania)
Treści przekazywane przez użytkownika (na przykład podczas wypełniania naszego formularza kontaktowego online lub podawania innych informacji).

Dane osobowe udostępniane podczas interakcji z Radiometer

Użytkownik może skontaktować się z Radiometer, aby zadać pytania, omówić swoje wątpliwości lub zgłosić problemy z naszymi produktami. Jeśli użytkownik chce przekazać lub uzyskać informacje z Radiometer, może zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych oraz wszelkich danych osobowych związanych z danym zapytaniem.

Informacje, które możemy zbierać automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych Radiometer możemy też automatycznie zbierać informacje o użyciu i urządzeniach zgodnie z poniższym opisem.

Adres IP

Możemy zapisać adres protokołu internetowego (adres IP) komputera użytkownika lub innego urządzenia elektronicznego, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Radiometer. Adres IP pozwala zidentyfikować urządzenie elektroniczne używane do wchodzenia na strony internetowe, dzięki czemu możemy utrzymać komunikację z komputerem użytkownika nawigującego po stronach internetowych Radiometer i dopasować zawartość stron.

Pliki cookie i inne technologie śledzące

Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Radiometer, używając technologii śledzących, takich jak pliki cookie i sygnalizatory internetowe. Plik „cookie” to niepowtarzalny kod numeryczny przenoszony na komputer użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji i rozpoznania jego ponownych wizyt.

„Sygnalizator internetowy” to zazwyczaj przezroczysty obraz elektroniczny umieszczany na stronie sieci Web, w wiadomości e-mail lub reklamie, umożliwiający monitorowanie aktywności użytkowników i ruchu na stronie. Technologie te pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i umożliwiają nam prezentowanie treści i funkcji, które prawdopodobnie najbardziej go zainteresują na podstawie danych „clickstream” pokazujących wcześniejszą aktywność użytkownika na stronach internetowych Radiometer.

Wykorzystujemy Google Display Advertising (na przykład Retargeting with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, integrację z DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting), aby (1) pokazywać użytkownikowi nasze reklamy na innych stronach internetowych, bazując na poprzednich wizytach użytkownika na stronach internetowych Radiometer i (2) lepiej zrozumieć oddziaływanie naszych reklam i dowiedzieć się jak najlepiej stosować usługi reklamowe.

W połączeniu z usługą Google Analytics Demographics and Interest Reporting możemy wykorzystywać dane z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub dane użytkowników witryn internetowych stron trzecich (takie jak wiek, płeć i zainteresowania) razem z Google Analytics, aby zrozumieć i ulepszać zawartość naszych kampanii marketingowych i strony internetowej. 

Część naszych reklam online umieszczamy poprzez Google Display Advertising. W ramach tego programu korzystamy z funkcji Google Analytics, takich jak Retargeting. W połączeniu z tą i innymi funkcjami oferowanymi przez sieci reklamowe my oraz operatorzy sieci reklamowych, również Google, możemy używać plików cookie (takich jak cookie DoubleClick) oraz w niektórych przypadkach plików cookie strony pierwszej (takich jak cookie Google Analytics) w celu informowania, optymalizacji i prezentacji reklam w całym Internecie w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronach internetowych Radiometer. Możemy również wyświetlać reklamy stowarzyszonych z nami przedsiębiorstw, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Radiometer. 

Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Aby zrezygnować z  Google Ads, należy wejść na http://www.google.com/ads/preferences.  Osoby, które nie chcą, aby ich dane były wykorzystywane przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie rezygnacji z Google Analytics

Radiometer Site nie została zaprojektowana w sposób umożliwiający reagowanie na sygnały „nie zezwalaj na śledzenie” otrzymywane z przeglądarek.

Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach śledzących oraz sposobach ich wyłączania znajduje się na stronie http://www.allaboutcookies.org/. Prosimy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych i ich usunięcie lub wyłączenie zredukuje funkcjonalność strony.

Śledzenie mobilne

Niektóre strony internetowe Radiometer są dostępne jako aplikacje mobilne lub strony mobilne, z których można korzystać na urządzeniu mobilnym.

Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, aby odwiedzać i użytkować strony internetowe Radiometer, oprócz informacji opisanych powyżej możemy zbierać poniższe informacje typowe dla urządzeń mobilnych: ID urządzenia lub reklamy, typ urządzenia, adres MAC, adres IMEI, wersja mobilnego systemu operacyjnego, platforma użyta do uzyskania dostępu lub pobrania stron internetowych Radiometer (np. Apple, Google, Amazon, Windows), informacje o lokalizacji i wykorzystaniu urządzenia użytkownika, a także o sposobie korzystania ze stron internetowych Radiometer.
 

Informacje zbierane z innych źródeł

Informacje o użytkowniku zebrane podczas wizyty na jednej ze stron internetowych Radiometer możemy połączyć  z informacjami zebranymi podczas wizyt na innych stronach internetowych Radiometer. Możemy też łączyć informacje o użytkowniku zbierane przez strony internetowe Radiometer z informacjami zbieranymi offline oraz z informacjami dostarczonymi nam przez strony trzecie.

Sposób korzystania z informacji przekazanych przez użytkownika

Używamy danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia żądanych produktów i usług, komunikacji, poprawy jakości stron internetowych Radiometer, ogólnego rozwijania naszych produktów i usług oraz do innych celów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zastosowania te mogą obejmować zapis, organizację, strukturyzację, przechowywanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, konsultację, użycie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, zastrzeganie, kasowanie lub niszczenie danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane przez [pięć] lat od naszej ostatniej interakcji z użytkownikiem, po którym czasie dane będą archiwizowane tylko tak długo, jak będzie to w sposób uzasadniony niezbędne do celów wymienionych powyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostarczanie żądanych produktów i usług

Jeśli użytkownik zdecyduje się zakupić produkt lub otrzymać nasze usługi, wykorzystujemy dane osobowe podane nam przez strony internetowe Radiometer do zarządzania zamówieniami i fakturami użytkownika, przetwarzania płatności, odpowiadania na zapytania, dostarczania żądanych usług i zapewniania optymalnej obsługi klienta.

Marketing

Użytkownik może też otrzymywać informacje marketingowe z Radiometer i podmiotów stowarzyszonych, takie jak oferty produktów lub usług związanych z Radiometer, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub powiadomienia o specjalnych promocjach. W takich przypadkach użyjemy danych kontaktowych i innych danych osobowych użytkownika do wysyłania informacji marketingowych.

Treści dopasowane do użytkownika

Dane osobowe podane przez użytkownika mogą posłużyć do przygotowania indywidualnie dopasowanych ofert, informacji lub usług zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika.

Możemy też użyć adresu IP użytkownika i danych pozyskanych automatycznie dzięki zastosowaniu plików cookie lub podobnych technologii śledzących w celu uproszczenia nawigacji i sposobu użytkowania stron internetowych Radiometer oraz personalizacji treści stron internetowych Radiometer poprzez przewidywanie, jakie informacje i usługi mogą zainteresować użytkownika.

Rozwój firmy i poprawa jakości produktów

W celu poznania nowych faktów mogących pomóc firmie Radiometer lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w ulepszaniu, rozwoju i ocenie produktów, usług, materiałów i programów, Radiometer analizuje informacje dostarczone przez użytkownika. W tym celu Radiometer nie wykorzystuje informacji, które mogą bezpośrednio zidentyfikować użytkownika.

Analityka i rozwój strony internetowej

Informacji dostarczonych przez użytkownika oraz informacji, które zbieramy automatycznie o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Radiometer, możemy używać do monitorowania ruchu na stronie i preferencji w celu poprawy jakości strony internetowej, optymalizacji i przeprowadzania analiz.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z europejskimi przepisami ochrony danych osobowych Radiometer musi mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku zależy od tego do jakiego z konkretnych celów opisanych powyżej Radiometer używa danych osobowych użytkownika:

• 
W określonych przypadkach Radiometer może poprosić o zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Użytkownik, który wyrazi taką zgodę, może ją później wycofać, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie „Możliwości wyboru związane z prywatnością”.  Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które już miało miejsce. 

W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub przepisem bądź do realizacji umowy, która obowiązuje użytkownika. Użytkownik może nie mieć możliwości wycofania się z takiego procesu lub decyzja o wycofaniu może wpłynąć na naszą zdolność do wykonania zobowiązań kontraktowych wobec danego użytkownika.

W jeszcze innym przypadku Radiometer może przetwarzać dane osobowe użytkownika w związku z uprawnionym dążeniem Radiometer do skontaktowania się z użytkownikiem w celu poinformowania o naszych produktach i usługach, badaniach naukowych i możliwościach edukacyjnych.  Użytkownik ma możliwość rezygnacji z takiego procesu przetwarzania swoich danych osobowych.  W tym celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie „Możliwości wyboru związane z prywatnością”.  

Udostępnianie informacji

Dane osobowe użytkownika udostępniamy stronom trzecim tylko w sposób opisany poniżej. Nie sprzedajemy i nie wynajmujemy danych osobowych stronom trzecim na potrzeby ich procesu marketingowego.


Reklamy stron trzecich i reklamy behawioralne online

Użytkownik może napotkać w witrynach i na urządzeniach mobilnych stron trzecich reklamy online produktów i usług Radiometer dopasowane do niego, na przykład na podstawie informacji przekazanych Radiometer lub odwiedzanym witrynom stron trzecich, bądź na podstawie przeglądanych stron, zakupów lub zainteresowań. Tego rodzaju dopasowane do użytkowników reklamy online mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

Naszym dostawcom usług reklamowych możemy udostępniać informacje, które nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika, uzyskane poprzez pliki cookie i inne technologie śledzące stosowane na stronach internetowych Radiometer.

Niektóre strony internetowe Radiometer stosują reklamy behawioralne online (nazywane też reklamami typu re-target lub reklamami bazującymi na zainteresowaniach). Strony te można zidentyfikować, korzystając z odsyłacza „Możliwości wyboru związane z reklamami”. Partnerzy naszej sieci reklamowej mogą umieszczać i używać plików cookie na stronach internetowych Radiometer i w innych witrynach internetowych stron trzecich w celu zbierania informacji o aktywności użytkownika, aby prezentować użytkownikowi reklamy online bazujące na jego zainteresowaniach. 

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnał „brak zezwolenia na śledzenie” do witryn internetowych, z którymi się łączą. W dniu wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie wypracowano jeszcze standardu branżowego reakcji na tego typu sygnały. Dlatego Radiometer obecnie nie reaguje na takie sygnały. Jak wspomniano powyżej, użytkownik może zrezygnować z usług reklamodawców wykorzystujących jego historię przeglądania do prezentowania reklam behawioralnych online, odwiedzając stronę adchoices.

Podmioty stowarzyszone oraz dostawcy produktów i usług

Współpracujemy z dostawcami i podmiotami stowarzyszonymi, które pomagają nam zarządzać naszym biznesem i które mogą wymagać dostępu do danych osobowych użytkownika w celu dostarczenia usług Radiometer. Nie upoważnimy takich podmiotów do użytkowania danych osobowych użytkownika do celów niezwiązanych z działalnością biznesową firmy Radiometer i stowarzyszonych z nią podmiotów oraz będziemy wymagać postępowania z zebranymi danymi osobowymi użytkownika zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.
 

Partnerskie strony internetowe

Możemy nawiązać współpracę z innymi firmami, aby dostarczyć użytkownikowi treści w ramach partnerskich stron internetowych. Na takiej stronie użytkownik zobaczy na ekranie logo Radiometer oraz logo partnera. Należy przeczytać Polityki prywatności naszych partnerów współfirmujących strony, gdyż mogą się one nieco różnić od naszej Polityki prywatności. Przeczytanie tych Polityk prywatności pomoże w podjęciu świadomej decyzji dotyczących podawania swoich danych na konkretnej stronie.


Zgłoszenia dotyczące produktów

Jeśli kontaktujesz się z Radiometer odnośnie do doświadczeń związanych z użytkowaniem naszego produktu, możemy użyć podanych nam informacji w raportach przesyłanych do wyznaczonej agencji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa i obowiązki

W pewnych ograniczonych okolicznościach Radiometer może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z wymogami lub zobowiązaniami prawnymi, takimi jak obowiązek raportowania naszym agencjom rządowym poziomu bezpieczeństwa naszych produktów albo w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem naszej linii produkcyjnej lub oddziału wraz z usługami świadczonymi przez jedną lub więcej stron internetowych Radiometer.

W takich przypadkach podejmiemy wszelkie możliwe starania, aby chronić dane osobowe użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych osobowych w celu ścigania i ukarania użytkowników łamiących nasze zasady lub działających w sposób nielegalny lub szkodliwy dla innych osób lub ich mienia.

Zmiany organizacyjne

Jeśli Radiometer zdecyduje się na reorganizację lub redukcję biznesu poprzez sprzedaż, fuzję lub przejęcie, Radiometer może udostępnić dane osobowe użytkownika faktycznym lub potencjalnym nabywcom.  Będziemy wymagać, aby realni lub potencjalni nabywcy traktowali takie dane osobowe w sposób zgodny z treścią niniejszej deklaracji.


Prywatność dzieci

Radiometer nie gromadzi i nie używa w sposób świadomy danych osobowych bezpośrednio od dzieci na stronach internetowych Radiometer (Radiometer jako „dzieci” rozumie nieletnich poniżej 18 roku życia). Nie umożliwiamy świadomie dzieciom zamawiania naszych produktów, komunikowania się z nami i korzystania z jakiegokolwiek z naszych serwisów online. Jeśli jako rodzic dowiedziałeś się, że Twoje dziecko podało nam informacje, prosimy skontaktować się z nami w jeden z niżej wymienionych sposobów, abyśmy mogli wspólnie rozwiązać ten problem.


Możliwości wyboru związane z prywatnością

Użytkownik ma prawo do wglądu i uzyskania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych oraz wnioskowania o skorygowanie swoich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.  
Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych w formacie do odczytu komputerowego i przekazania tych danych innemu administratorowi. 

Użytkownik może też zażądać skasowania jego danych osobowych lub wprowadzenia ograniczeń w ich przetwarzaniu, bądź też sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. 
Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, złożyć zażalenie, skargę, wprowadzić korektę lub zrezygnować z uczestnictwa w konkretnych programach, prosimy:
 
Skontaktować się z naszym zespołem prawnym, klikając odsyłacz „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej Radiometer, z której korzystasz (prosimy w tytule wpisać „Prywatność”) 
Skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych Radiometer w mobilnej aplikacji Radiometer, której używasz. 
Skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość poczty e-mail na adres privacy@radiometer.dk

Można też wysłać list na adres:
Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Dania

W sprawie informacji o swoim prawie do prywatności lub jeśli nie jest możliwe rozwiązanie problemu bezpośrednio z nami i chcesz złożyć skargę, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych osobowych.

We wszystkich wiadomościach przesyłanych do Radiometer prosimy umieszczać swój adres poczty e-mail, adres witryny internetowej, nazwę aplikacji mobilnej i/lub konkretnego produktu Radiometer, któremu zostały udostępnione dane osobowe (np. www.radiometer.com) wraz ze szczegółowym opisem swojego wniosku.

Jeśli chcesz usunąć, zmienić lub skorygować swoje dane osobowe i kontaktujesz się z nami poprzez pocztę e-mail, prosimy wpisać „Wniosek o usunięcie danych” lub „Wniosek o zmianę/ skorygowanie danych” w temacie wiadomości. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione wnioski bez niepotrzebnej zwłoki i możemy poprosić o dalsze potwierdzenie Twojej tożsamości w celu przetworzenia określonych wniosków.

Bezpieczeństwo danych

Radiometer sprawuje uzasadnioną techniczną, administracyjną i fizyczną kontrolę w celu zabezpieczenia wszelkich danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Radiometer. Jednakże zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona strona trzecia przechwyci transmisję internetową lub ktoś znajdzie sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa.

Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności podczas przekazywania danych osobowych przez Internet, zwłaszcza informacji finansowych. Radiometer nie może zagwarantować, że nieuprawnione podmioty trzecie nie uzyskają dostępu do danych osobowych użytkownika; dlatego przed udostępnieniem danych osobowych na stronach internetowych Radiometer należy rozważyć korzyści i zagrożenia.


Strony internetowe stron trzecich i wtyczki portali społecznościowych

Niniejsza deklaracja Polityki prywatności nie dotyczy witryn internetowych stron trzecich, do których odsyłacze mogą znajdować się na stronach internetowych Radiometer. Strony internetowe Radiometer mogą stosować wtyczki portali społecznościowych (np. przycisk Facebooka „Polub” albo przycisk „Udostępnij na Twitterze”) w celu umożliwienia łatwego współdzielenia informacji z innymi.

Podczas wizyt na stronach internetowych Radiometer operator wtyczki portalu społecznościowego może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym umożliwiającym operatorowi rozpoznawanie osób, które wcześniej odwiedzały naszą stronę internetową. Jeśli użytkownik jest zalogowany do portalu społecznościowego (np. Facebook, Twitter) podczas przeglądania strony Radiometer, wtyczka portalu społecznościowego umożliwia danemu portalowi społecznościowemu otrzymywanie informacji o tym, że użytkownik odwiedził stronę Radiometer.

Wtyczka portalu społecznościowego umożliwia też portalowi społecznościowemu udostępnianie informacji o aktywności użytkownika na naszej stronie innym użytkownikom ich portalu społecznościowego. Ustawieniami udostępniania zarządza dany portal społecznościowy zgodnie z własną polityką prywatności.


Globalny dostęp do naszych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa jest naszą własnością i jest obsługiwana przez Radiometer w Danii, jednak przekazane nam informacje będą dostępne naszym podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług i towarów w innych krajach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto, jeśli użytkownik odwiedza tę stronę z kraju innego niż Dania, nasza komunikacja z użytkownikiem będzie wiązać się z przekazem informacji pomiędzy krajami.

Poziom ochrony prawnej danych osobowych jest różny w różnych krajach; jednakże podejmiemy środki ostrożności opisane w niniejszej Deklaracji Polityki prywatności z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa danych użytkownika. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w Stanach Zjednoczonych i każdym innym kraju, do którego możemy przesłać dane użytkownika w ramach naszej działalności biznesowej.
 

Informacja dla mieszkańców Kalifornii 

Zgodnie z pewnymi ograniczeniami nałożonymi przez Kodeks Cywilny Kalifornii (California Civil Code) § 1798.83 mieszkańcy Kalifornii mogą wnioskować o przekazanie im (i) listy pewnych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy stronom trzecim na potrzeby ich marketingu bezpośredniego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego i (ii) ujawnienie tożsamości tych stron trzecich. Mieszkańcy Kalifornii mogą składać takie wnioski na adres privacy@radiometer.dk.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności obowiązującej w momencie ich uzyskania od użytkownika lub uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie danych. Jednakże uwzględniając ewentualny wymóg uzyskania zgody, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie.

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą prezentowane na tej stronie wraz z podaniem nowej daty ich wejścia w życie. Radiometer zachęca do regularnego monitorowania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Wszelkie dane osobowe zbierane w wyniku kontynuacji użytkowania stron internetowych Radiometer będą traktowane zgodnie z aktualnie zadeklarowaną Polityką prywatności.

Prywatność i bezpieczeństwo

Radiometer Medical ApS („Radiometer”) wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi i filiami respektuje prywatność użytkownika, ceni nasze relacje i jest zdeterminowana, aby zapewnić użytkownikowi prywatność. Rozumiemy, jak ważna jest prywatność dla naszych klientów i gości na stronach internetowych Radiometer. Nasz sposób wykorzystywania danych osobowych jest zgodny z naszą Polityką prywatności , a odwiedzenie i korzystanie ze stron internetowych Radiometer oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie zasad zawartych w tej Polityce prywatności.

Użytkownik ma świadomość i godzi się na to, że podając na stronach internetowych Radiometer swoje informacje umożliwiające jego identyfikację, pomimo zastosowania przez Radiometer zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem lub przejęciem, nie ma pełnej gwarancji bezpieczeństwa. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZEJĘCIA LUB UZYSKANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU POMIMO NASZYCH STARAŃ RADIOMETER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEJĘCIE LUB UZYSKANIE NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU ANI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE SZKODY (WŁĄCZAJĄC W TO UTRATĘ ZYSKÓW) PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI UPRZEDNIO POINFORMOWANO RADIOMETER O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH STRAT. RADIOMETER NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB JAWNY LUB DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA NIE ZOSTANĄ PRZEJĘTE LUB NIE DA SIĘ UZYSKAĆ DO NICH NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, I NIE DAJE JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE SWOJEGO HASŁA W TAJEMNICY.
 


© 2018 Radiometer Medical ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj moc bezproblemowej diagnostyki