Informacja prawna

Zastrzeżenie dotyczące prawa własności intelektualnej, ochrona danych osobowych i inne istotne informacje prawne

Niniejsza aplikacja jest własnością Radiometer Medical ApS  i jest utrzymywana przez Radiometer Medical ApS, duńską firmę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dania  ("Radiometer").

Oficjalne oświadczenie

Informacje zawarte na niniejszej stronie skierowane są do szerokiego grona odbiorców w krajach, w których Radiometer prowadzi interesy. Informacje zawarte na niniejszej stronie publikowane są tylko w celach informacyjnych.

Dlatego też, na niniejszej stronie mogą Państwo znaleźć informacje o niedostępnych produktach i usługach (jak i informacje nieprawomocne)  w Państwa kraju.

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić kompletność, dokładność i aktualność informacji na niniejszej stronie, nie mniej jednak nie dajemy żadnej gwarancji na kompletność, dokładność, czy aktualność zawartych na stronie informacji.

Firma Radiometer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie czy pośrednie, w tym między innymi szkody wynikłe z korzystania ze strony, wykorzystywania zawartych na niej informacji, niemożności korzystania ze strony i zawartych na niej informacji, bez względu na przyczynę takiej szkody.

Radiometer może przerwać publikowanie lub utrzymywanie niniejszej strony, w całości lub częściowo, w każdej chwili bez uprzedniego zawiadomienia.

Obszary chronione

Niektóre obszary niniejszej strony dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Dostęp do takich obszarów może podlegać odrębnym warunkom użytkowania, które użytkownicy będą musieli zaakceptować przed zarejestrowaniem się.

Radiometer zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny, oraz do odmowy zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do określonych obszarów strony bez podawania przyczyny, w szczególności gdy użytkownik narusza warunki użytkowania określonych obszarów niniejszej strony

Oprogramowanie do pobierania

Oprogramowanie do pobierania dostępne na niniejszej stronie podlega odrębnym warunkom użytkowania, które użytkownik ma obowiązek zaakceptować przed pobraniem takiego oprogramowania.

W przypadku braku zgody na wszystkie warunki użytkowania oprogramowania, użytkownik musi wybrać opcję „odmawiam” i nie może instalować, wykorzystywać, ani kopiować takiego oprogramowania.

Prawa własności intelektualnej

Treści niniejszej strony mogą podlegać prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej. Takie treści są własnością Radiometer lub są wykorzystywane przez Radiometer na licencji.

Nie udziela się żadnej licencji na użytkowanie praw własności intelektualnej. Kopiowanie, publikowanie, lub wykorzystywanie treści w innym celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Radiometer.

Odnośniki

Odnośniki na niniejszej stronie do innych stron służą jedynie wygodzie użytkowników. Wykorzystując odnośnik do innej strony podany na niniejszej stronie, użytkownik opuszcza niniejszą stronę internetową. Strona na którą przechodzi użytkownik jest stroną niezależną a jej treści pozostają poza kontrolą firmy Radiometer.

Radiometer nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i treści innych stron podanych jako odnośniki na niniejszej stronie internetowej. O ile nie zostało to jednoznacznie oświadczone, odnośnik do niniejszej strony podany na innej stronie internetowej wraz z jej treścią nie jest zatwierdzony ani autoryzowany przez Radiometer, a Radiometer nie jest związany z właścicielem takiej strony.

Polityka prywatności 

Radiometer nie zbiera informacji na temat osób odwiedzających  niniejszą stronę.

Jeśli korzystający z niniejszej strony poda informacje osobiste za pośrednictwem niniejszej strony, Radiometer poinformuje taką osobę o zamiarze wykorzystania podanych informacji. Korzystający z niniejszej strony mają prawo do wiedzy na temat informacji o nich zarejestrowanych, tak aby móc korygować niepoprawne informacje, zażądać zaprzestania wykorzystywania lub usunięcia takich informacji.

Zmiany

Nota prawna może być zmieniona przez Radiometer w każdej chwili bez zawiadomienia. Bieżąca wersja niniejszej noty prawnej jest zawsze dostępna na niniejszej stronie internetowej.

Stosowne prawo i miejsce jurysdykcji

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą stroną internetową rozstrzygane są na mocy prawa duńskiego. Spory tego typu podlegają wyłącznie jurysdykcji Sądu w Kopenhadze (Dania).

© 2014 Radiometer Medical ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Zapomniałem hasła
Użytkownik nie znaleziony
Wyślij
Pracownik Radiometer? Wpisz nazwę użytkownika sieciowego, aby zresetować hasło
Wysłaliśmy e-mail, aby zresetować hasło
Zresetuj hasło
Hasło zostało zmienione
Wymagana zmiana hasła
Żeby korzystać z MyRadiometer prosimy o zmianę hasła
Hasło zostało zmienione