Zaprojektowany specjalnie dla noworodków oraz dzieci potrzebujących intensywnej opieki medycznej

Monitor TCM CombiM

Monitor tcpO2 and tcpCO2 z wykorzystaniem unikalnej technologii niezawodnego czujnika

System TCM CombiM jest idealny do monitorowania noworodków i dzieci. W sposób ciągły i nieinwazyjny dostarcza w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji na temat pO2 i pCO2. Dostarczany jest z niezawodnym czujnikiem kombinowanym.

Cechą wyróżniającą system TCM CombiM jest pomiar pO2  — parametru kluczowego przy monitorowaniu pacjentów na oddziałach OION w celu uniknięcia ryzyka hiperoksji i ciężkich powikłań, np. retinopatii wcześniaków (ROP).

System TCM CombiM łączy ulepszoną funkcję gotowości do użycia z unikalną technologią powlekanego złotem czujnika, wykorzystywaną w czujnikach tc Sensor 84 i tc Sensor 54. Zabezpieczenie membrany powlekanego złotem czujnika firmy Radiometer redukuje ryzyko jego mechanicznego uszkodzenia. Czujniki zapewniają wysoką wiarygodność wyników także w przypadku długotrwałego użytkowania. Membranę należy zmieniać nie częściej niż co drugi tydzień, co pozwala operatorom oszczędzić cenny czas.

Trendy ustalone na podstawie zmierzonych parametrów wyświetlane są na monitorze TCM CombiM w sposób ciągły, zapewniając szybką i bezpośrednią interwencję kliniczną w przypadku krytycznych zmian.

Monitor TCM CombiM wykorzystuje różne protokoły komunikacji w celu połączenia się z systemami monitorowania pacjentów i komputerami. Dzięki funkcji SmartCal monitor jest zawsze gotowy do użycia, generując stabilne pomiary w dowolnym momencie i bez oczekiwania na kalibrację.

Dołączone filmy instruktażowe ułatwiają szkolenie personelu w zakresie stosowania monitora TCM CombiM. Filmy te można obejrzeć w dowolnym momencie.

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Zapomniałem hasła
Użytkownik nie znaleziony
Wyślij
Pracownik Radiometer? Wpisz nazwę użytkownika sieciowego, aby zresetować hasło
Wysłaliśmy e-mail, aby zresetować hasło
Zresetuj hasło
Hasło zostało zmienione
Wymagana zmiana hasła
Żeby korzystać z MyRadiometer prosimy o zmianę hasła
Hasło zostało zmienione