Sepsa – znaczenie wczesnego rozpoznania

Fakty mówią same za siebie – wskaźniki umieralności są nadal niedopuszczalnie wysokie: 15-25% dla pacjentów z sepsą, osiągających poziom 30-50% w wstrząsie septycznym [1]

Wielu pacjentów trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z objawami lokalnej infekcji, lub w niektórych przypadkach, infekcja rozwija się po zabiegach chirurgicznych lub poważnych urazach. Zakażenie bakteryjne może dostać się do krwioobiegu wywołując zakażenie ogólnoustrojowe i skrajną odpowiedź immunologiczna doprowadzając do wstrząsu septycznego. Ten poważny, często zagrażający życiu stan kliniczny  jest odpowiedzialny za śmierć większej liczby pacjentów niż AIDS, rak prostaty i rak piersi razem wzięte/łącznie [2].

Sepsa stanowi duże wyzwanie  diagnostyczne, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju, dla lekarzy pracujących w Oddziałach Ratunkowych i Oddziałach Intensywnej Terapii. Jeżeli sepsa pozostanie nierozpoznania przez dłuższy czas, lub jeżeli właściwe leczenie antybiotykami zostało wprowadzone zbyt późno, to może rozwinąć się wstrząs septyczny a śmiertelność wśród pacjentów wzrasta wraz z nasilaniem się stanu pacjenta. Ryzyko zgonu wzrasta o 7,6% z każdym 1-godzinnym opóźnieniem w podawaniu właściwej antybiotykoterapii u pacjentów z wstrząsem septycznym [3-4].

Fig.: From Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34:1589–96

Dane zaczerpnięte z Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34:1589–96

Choć ścisłe wytyczne dotyczące wdrażania wczesnej i skutecznej terapii poprawiły w pewnym stopniu szanse na przeżycie, wskaźniki śmiertelności i zachorowań związane z sepsą są  wyższe niż w jakimkolwiek innym stanie związanych z rozpoznaniem zakażenia. Sepsa jest coraz częściej podejrzewana i rozpoznawana u pacjentów zgłaszających się do SOR  lub izby przyjęć. Szczególną uwagą należy zwrócić na pacjentów  skarżących się na schorzenia górnych dróg oddechowych  takich jak poza szpitalne zapalenie płuc, a wstępne podejrzenie sepsy  dotyczy dużej populacji osób starszych [5].

W ostatniej dekadzie liczba zgłaszanych przypadków potroiła - przekroczenie liczby zawałów serca. Więcej jest przypadków sepsy niż raka płuc, piersi, prostaty i HIV łącznie [2,4]. Jako patogeneza sepsy nie jest w pełni zrozumiałe, i ponieważ nie ma specyficznego leczenia dostępne wczesne diagnozy sepsy by rozpocząć skuteczną terapię antybiotykową niezwłocznie zapewnić jak najlepsze efekty dla pacjentów [3].

 

           
  1. Riedel S, et al. Procalcitonin as a marker for the detection of bacteremia and sepsis in the emergency department. Am J Clin Pathol 2011; 135:182-89.
  2. http://www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=11
  3. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med 2006; 34:1589-96.
  4. Brun-Buisson C. The epidemiology of the systemic inflammatory response. Intensive Care Med 2000; 26,1: 64-74
  5. Wang HE, Shapiro NI, Angus DC, Yealy DM. National estimates of severe sepsis in United States emergency departments. Crit Care Med 2007; 35:1928-36.

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies